Chính sách bán hàng

  1. Giá
  • Bảng giá các sản phẩm, vật tư linh kiện được công bố trước ngày … hàng tháng (nếu không thay đổi thì vẫn áp dụng giá của tháng trước).
  • Giá trong bảng giá chưa bao gồm thuế VAT, phí, chi phí vận chuyển, thi công lắp đặt.
  • Giá, chính sách Đại lý, NPP vui lòng liên hệ với Nhân viên kinh doanh để biết chi tiết.
  1. Giao hàng và vận chuyển
  • Hàng hóa được giao trên toàn quốc
  • Vận chuyển do Khách hàng chỉ định, chi phí vận chuyển do khách hàng thanh toán. Công ty không chịu trách nhiệm về hàng hóa khi vận chuyển.
  1. Thanh toán
  1. Bảo hành

Thời gian bảo hành: 

Địa điểm bảo hành: 

Chế độ bảo hành: Chỉ thực hiện bảo hành khi nhận được hàng lỗi gửi về Trung Tâm Bảo Hành.

Thời gian xử lý: 

Trong thời gian bảo hành nếu Khách hàng có nhu cầu LED Hoàng Nhân sẽ cung cấp linh kiện, thiết bị tương đương theo giá tại thời điểm đó.