Trang chủ
  Cng ty
  Tin tức
  Lin hệ
Cho mừng cc bạn đến với website mla.com.vn
 
 
Số người online: 2
Lượt người truy cập: 463646
 
 
Bảng gi 2013

Thiết kế + Gim st (chuyển giao)

 

Nhiệm vụ thiết kế:

      Thiết kế ton bộ khung cảnh thch nghi giữa khun vin xy dựng v khung cảnh xung quanh.

      Thiết kế thch nghi nh mặt phố bao gồm một dẫy phố c căn nh của Bn A.

      Thiết kế tỷ lệ 1/50.

      Thiết kế tỷ lệ 1/100.

      Thiết kế mặt bằng 1/30.

      Thiết kế mặt bằng 1/30 1/25.

      Phối cảnh ton cảnh.

      Phối cảnh ta nh.

      Thiết kế cổng tường ro + sn vườn + hồ ao.

      Thiết kế điện, nước, kết cấu, thng gi, chiếu sng.

      Tổng dự ton thực hiện cng trnh.

1)      Bản vẽ thiết kế khng đng thuế: (Chuyển giao)

a)      Nh

      Thiết kế xin php xy dựng            :                     2.000 đ/m2

      Thiết kế kỹ thuật thi cng              :                    5.000 đ/m2

      Thiết kế kết cấu                           :                    2.000 đ/m2

      Thiết kế Kỹ Thuật                         :                     2.000 đ/m2

      Thiết kế điện nước                        :                    1.000 đ/m2

      Đng dấu hon cng                     :                     1.500 đ/m2

( khng tnh phần mi )

b)      Xưởng

      Thiết kế xin php xy dựng          :                         1.500 đ/m2

      Thiết kế kỹ thuật:

 (a)    Nhỏ hơn hoặc = 1000m2:                           2.000 đ/m2

(b)   Lớn1000 m2                           :                        1.500 đ/m2

 

2)      Hợp đồng tư vấn gim st ( Chuyển giao )

Hợp đồng thiết kế kỹ thuật ( Chuyển giao )

 a)      Dưới          5.000.000   đ                  đng               30 % gi trị

b)      Dưới          10.000.000 đ                  đng                25 % gi trị

c)      Trn           10.000.000 đ                  đng                20 % gi trị

 3)      a)  Kiểm định kết cấu Nh hạ tầng (Chuyển giao)   :   500 đ/m2

b)  Kiểm định kết cấu Xưởng hạ tầng (Chuyển giao)     :   300 đ/m2

4)      Gim định kết cấu Nh hạ tầng (chuyển giao) : 15T (<300 m) 20 T/Nh (>300 m)

5)      Hợp đồng thiết kế ( trực tiếp)

 a)      Nh phố loại thường                          :                        90.000  đ/m2

b)      Nh phố loại đẹp                                :       120.000 -   130.000 đ/m2

c)      Nh Vila vườn                                    :        150.000 -   170.000 đ/m2

d)      Nh Vila đẹp                                      :       190.000 -   220.000  đ/m2

 

6)      Tư vấn gim st (trực tiếp)

 a)      Nh phố  < 500 m2                            :               40.000.000 đ/hợp đồng

b)      Nh phố > 500 m2                             : 40.000.000 đ/hợp đồng + lũy tiến.

7)      Tư vấn thiết kế v gim st nh chất lượng cao (Chu u) với nhm thiết kế gim st chuyn gia hng đầu về chất lượng cao.( Nhận trọn gi 150 USD/ 1m).

a)      Thiết kế  200.000 đ / m2.

b)      Gim st 200.000 đ / m2.

c)      Nh chất lượng cao: khoảng từ 6 10 triệu / m2.

Tư vấn thiết kế v gim st nh kỹ thuật cao:

a)      Nh tự lm lạnh, khng dng my điều ha.

b)      Sử dụng điện mặt trời.

c)      Sử dụng gi.

d)      Camera sử dụng để quan st cc phng v của thng minh.

e)      Thiết bị chống trộm, bảo vệ chủ nh.

Với hng trăm chuyn gia hng đầu về kiến trc, kỹ thuật, tổng hợp.

      Gi trọn gi 10% tổng gi trị xy dựng v chuyển giao.

Nhiệm vụ tư vấn gim st

 Kiểm tra thiết kế + dự ton = phn tch sai đng cc phần thiết kế lại, chủ đầu tư phải thanh ton TKP sửa lại ( tiết kiệm lủy ph ).

  Kiểm tra kỹ thuật xy dựng v vật liệu xy dựng đng quy chuẩn định mức, ứng kinh ph theo tiến độ đạt được.

  Phn tch cc mu thuẩn trong thi cng gip chủ đầu tư quản l chất lượng v nhn sự thi cng hợp l ( sng phẳng A v B )

  Kiểm tra kiến trc, kết cấu điện, nước để tm nhược điểm của thiết kế.- kiểm tra dự ton cng trnh.

  Tư vấn ứng tiền theo tiến độ cng trnh.

  Nếu bn A giao điều chỉnh thiết kế theo thỏa thuận th bn B nhận lm điều chỉnh theo kiểu khon gọn theo hợp đồng khon gọn, điều chỉnh thiết kế c lợi cho nh đầu tư.

  Tạo điều kiện cho bn thi cng đạt được tiến độ xy dựng v cung ứng kinh ph thi cng kịp thời theo thực tế đạt được.

 

BANG GIA XAY DNG NHA PHO, VILA, SAN VN TAI TP.HCM 2011

 

A)  Nha vila loai xuat sac theo yeu cau cua chu nha nen khong co gia cuoi cung trong bang gia nay.

B)  Nha pho dien tch ln xay cao tang, 8 tang tr len, thang may ac biet, thiet ke ky thuat cao, kieng cng lc Inox (30g) tran thach cao ac biet, phong hoa, betong d ng lc, he thong ien nc tieu chuan Chau Au theo yeu cau cua chu nha nen khong co gia tr cuoi cung trong bang gia nay.

C)  Nha vila ep co mc gia phan tho la 3.000.000 - 3.500.000 /m2.

Trong o, tnh theo chu vi ban cong, giot nc may chieu xuong mai nha ổ betong lợp ngoi tnh 100%, may nha lợp ngoi v keo sat ong tran (khong phai phong ap may tnh 60% neu la phong ap mai tnh 85%). Gia phan tho chenh lech con do sc chu tai cua at nen v at nen phai ong coc BTCT  sau se co gia cong them.

Gia phan tho chenh lech tang ham, dien tch mat bang tang ham va cong dien tch vach tang ham ke t mat at tr xuong.

 

1         Phan trang tr noi that nha Vila:

      Vila loai 1 co mc gia trang tr noi that la 3.000.000 /m2

bao gom:

         May nc nong bằng nang lng mat tri cho tat ca cac phong.

         a cam thach o 1.500.000 /m2 toan bo san tang tret.

         Cau thang sat ep, tay vn go cam xe.

         Toan bo ca cam xe tieu chuan o day bang tng (tng ngoai 22 cm, tng trong 11cm, nep ca 2x8 cm, canh cua day 2,5 cm, knh 8 ly mai canh).

         Tu bep bang go cam xe ep hien ai.

         Thiet b wc 10.000.000 /bo.

         Gach lat Keramit bong kieng 350.000 /m2.

      Cot tron gia a, may lanh Nhat, My.

         Tieu chuan thiet ke Chau Au (thiet ke ky thuat, trang tr noi that).

2        Phan trang tr noi that nha vila:

         Loai vila co gia trang tr 2.000.000 /m2 thap gia vat t hn loai 1 la 33%.

3         Loai vila co gia trang tr 4.000.000 /m2 cao gia vat lieu trang tri hn loai 1 
la 30%.

4         Loai vila vn co gia tng ng nha pho loai sang trong, trong o co trang tr la 1.500.000 /m2. thap hn gia loai 2 la 50%.

 

D) Nha pho cac loai thong thng.

1      Nha pho loai trung bnh :1000 m2 cao 6-7 tang co thang may se phan chi ph tho la 3.000.000 /m2 bao gom : betong cot thep, gach xay, ng ien trong tng, nc trong ong gen - (khong bao gom coc betong mong).

Phan hoan thien trang tr la 3.000.000 /m2 bao gom cac khoan sau:
(coc betong tnh kieng).

         May lanh thong thng.

         Ca go cam xe, bep nau go cam xe.

         Ca nhom knh cng lc, ca knh bang le san.

         Cau thang knh cng lc cay Inox 201, tay vin knh cng lc 201, ap a cam thach.

         Phong hoa.

         Thang may viet nam rap (khoang 50 trieu / ca).

         Mat tien chnh, knh cng lc (ca nhom sat). op a cam thach ca knh 10 ly ban le san.

         ng ien nc tieu chuan cao.

2      Nha pho loai cao cap:

         Phan tho la 3.500.000 /m2.

         Phan trang tr la 3.500.000 /m2. Co the giao ong do yeu cau cao hoac thap, mot so tnh nang nh vat t nhap khau, thong bao trom bang camera, thong tin internet trong nha, phong hoa hien ai, may bom nc cu hoa, may phat ien d phong, va mot so thiet b khac do yeu cau.

Nh vay, nha pho trung bnh khoang 1000 m2 co thang may co the giao ong t 5.000.000 /m2. loai thng en 6.000.000 /m2loai trung bnh, loai chat lng cao la 7.000.000 /m2 cho en 8.000.000 /m2.

3      Nha pho loai 2.000.000 m2 hoac cao en 20 tang va hn na co gia tr nh sau:

         Trong khoang 15 en 20 tang dien tch mat bang la 200 m2 cho en 
1000 m2 co phan tho giao ong t .

         4.000.000 /m2 t tret en lau 5.

         3.500.000 /m2 t lau 6 en lau 15.

         3.000.000 /m2 t lau 15 en lau 20.

         3.500.000 /m2.

(Cha tnh phan coc B.T.C.T hoac coc khoan nhoi)

4      Nha pho loai nh tren (phan 3) do thiet ke ac biet, khong nam trong n gia nay.

5      Nha pho, nha chung c cao tang tren 20 tang, mat bang ln 1000 m2 tr len, do co thiet ke ac biet nen khong nam trong n gia nay.

6      Cac loai nha pho nho:

Nha pho loai mat tien co chieu ngang 3m tr xuong neu tnh theo m2 tang xay dng se at hn loai nha co dien tch ngang, mat nha 4-5-6 mtrung bnh nha mat tien pho co chieu ngang mat tien t 4-5 m dai co gia tr phan tho la 2.700.000 /m2 va gia phan hoan thien la 2.000.000 /m2. vay trung bnh la 4.700.000 /m2 trong o:

         May lanh thong thng

         Nha ve sinh co thiet b 4.000.000 /m2.

         Gach lat 200.000 /m2.

         a lat cau thang 500.000 /m2 , lan cang sat, tay vn go ca go cam xe, ung tieu chuan o day 4cm, t bep cam xe, thiet ke hien ai.

         Mat nen ca sat, ca go, knh 8 mm mai canh.

         May nc nong mat tri.

         a cam thach mat tien  tret nha 800.000 /m2.

         a cam thach tang tret 500.000 /m2.

Loai nha pho co gia tr thap la 4.000.000 /m2. Cac loai nay phai do ben thi cong thiet ke, tnh ky d toan, ap dung nhng ch so khong che hai ben phai tuan thu nghiem ngac.

E)  San vn, cong rao (tnh rieng tng phan theo yeu cau cua chu nha)

 

        Trong o, co thiet ke tng rao, co coc betong tng rao, a kieng coc betong, rao tng xay, sat lap rap, cong rao, cong sat, m, trc, mai cong.

        ng vong quanh nha, ng  xe con chay, ho nc tien canh, cay xanh, tham co.

        Trung bnh san vn, cong tng rao la t 500.000 /m2 en 1.000.000 /m2 khong tnh them nhng thiet ke at biet, cong ln, nha thuy ta

 

 U19 Việt Nam thắng sốc U19 Arsenal
* Thng bo : kỷ Niệm thnh lập 20 năm Cty Minh Long( 10-7-1994 / 10-7-2014 )
VNEXPRESS TRN 13 TUI3
CTY TNHH THIN LONG GIA CHUYN CUNG CẤP LAPTOP V IPHONE
 
 
Copyright 2009 by Minh Long. Design by Trang Web Vng