Trang chủ
  Cng ty
  Tin tức
  Lin hệ
Cho mừng cc bạn đến với website mla.com.vn
 
 
Số người online: 1
Lượt người truy cập: 463632
 
 
Hồ sơ thi cng

CAC BC  XAY DNG NHA

 

 

1.  Thiet ke xin phep Xay dng.

        S o chu quyen, giay ang ky Xay dng.

        Ban ve xin phep Xay dng.

        Ban ve ky thuat, Ho s thi cong.

2.  c phep Xay dng.

        Hp ong Xay dng va giay phep Xay dng.

        ai dien ky thuat, giam sat Xay dng.

        Hp ong chuyen giao (Trach nhiem quan ly Xay dng.)

3.  Hoan thanh cong trnh.

        Ban ve hoan thanh cong trnh.

        Bien ban nghiem thu va ban giao.

        Bien ban hoan thanh

        Hoa n GTGT ( a ong thue ).


U19 Việt Nam thắng sốc U19 Arsenal
* Thng bo : kỷ Niệm thnh lập 20 năm Cty Minh Long( 10-7-1994 / 10-7-2014 )
VNEXPRESS TRN 13 TUI3
CTY TNHH THIN LONG GIA CHUYN CUNG CẤP LAPTOP V IPHONE
 
 
Copyright 2009 by Minh Long. Design by Trang Web Vng